ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • หน้าแรก
 • 27072567
 • 14062567
 • Kickoff 16May67
 • สารนายก
 • นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2567
 • No Gife
 • ผลงานโดดเด่นสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • Cover Plan5 2566 2570
 • Banner Web ITA
 • Website2566
 • วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2567
 • 02
 • Saraban Ayu

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดี
  ผู้ตรวจราชการกรม
  สหกรณ์จังหวัด

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2566

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เมนูอื่นๆ

  Action Plan
  โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ปี 2567
  26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
  7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน
  การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2567
  การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการประชุม
  งบทดลองรายเดือน
  แบบฟอร์มดาว์นโหลด
  เอกสารดาว์นโหลด
  โปรไฟล์สหกรณ์
  โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
  ระบบตรวจการสหกรณ์
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  Infographic สำนักงาน
  ทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ระบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ระบบฐานข้อมูลทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ระบบงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ระบบทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และทะเบียนหุ้นของสหกรณ์
  ระบบ MIS

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  Youtube สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  คู่มือประชาชน
  Entry Thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ภาพข่าวและภาพวิดีทัศน์จากเว็บไซต์freepik.com,
  Copyright © 2022 by infomation technology centre of cooperative promotion department

  BACK TO TOP